Лабораторно-диагностичен сектор
Мозъчна картография; тел 02-9230-671
Консултативен кабинет по епилепсия

Проф. Димитър Чавдаров, дмн
Д-р Мелания Радионова, гл. асистент, кмн
Д-р Реана Велизарова

Електоенцефалография; тел. 02-9230/ 465
Доц. Александър Алексиев, кмн
Д-р Правда Коева, ст. асистент

ЕМГ; тел. 02-9230/319
Д-р Искра Трайкова, гл. асистент

Евокирани потенциалител. 02-9230/ 319
Д-р Александър Шмаров, гл. асистент, кмн

Лаборатория за вегетологични изследвания и доплерова сонография;
тел. 02-9230/319

Проф. Пенко Шотеков, дмн
Д-р Юлия Петрова, гл. асистент, кмн

Клинична лаборатория, ликворология: тел. 02-9230/344
Ръководител: Проф. Елена Цветанова, дмн, тел 048798128
Д-р Петя Янкова
Д-р Мариела Иванова

Невроотологичен кабинет; тел. 02-9230/355
Д-р Невена Попова, гл. асистент

Невроофталмологичен кабинет; тел. 02-9230/ 466
Доц. Силвия Чернинкова, кмн
Д-р Детелина Стоилова

Сектор физиотерапия и неврорехабилитация; тел. 02-9230/544; 490
Доц. Величка Мълчанова, кмн
Д-р Георги Георгиев
Д-р Росица Коцева
Д-р Пламен Труканов

Специализирани кабинети:
Неврогенетика  Д-р И. Търнев тел. 02-9230/ 667
Деменции  Д-р Л. Трайков тел. 02-9230/ 338
Невропсихологичен кабинет  Маргарита Райчева, тел. 02-9230-667
Краниокорпография- Д-р Б. Стаменов, Д-р Е. Цонева тел. 02-9230/ 466